شناسایی وسایل آزمایشگاه

علوم تجربی پایه هشتم -حرکت

باکمی تغییر وتصحیح :تهیه کننده محمد اعظم عطایی بجد دبیربازنشسته آموزش وپرورش ناحیه دوزاهدان

فصل نهم

رویکرد قرآنی درآموزش علوم تجربی

تهیه کننده مرضیه میرشکاری دبیرآموزش وپرورش ناحیه دوزاهدان

 

مرگ ستارگان ٰنویسنده علی اکبررضوانی

بازدید خاش آذر ۱۳۹۳

Image023

 

(بیشتر…)

کارگاه آموزشی مطالعات تیمزآموزش وپرورش ناحیه دوزاهدان

 

IMG_20141201_174338

کارگاه آموزشی جشنواره نوجوان خوارزمی ، آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان

کارگاه آموزشی جشنواره نوجوان خوارزمی

آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان

نوبت اول

انطباق زبان وزمان درتربیت فرزندان نوجوان پسر

(بیشتر…)