نمونه_سوالات_آزمایشگاه_دبیران۳

نمونه_سوالات_آزمایشگاه_دبیران۲ن

مونه_سوالات_آزمایشگاه_دبیران۱

sie-virtual-workshop-97-1

عصر امروز  ۱۳/ ۹ / ۹۶ کارگاه دست ورزی های آموزسی درس علوم تجربی ویژه پایه نهم با حضور دبیران علوم تجربی آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان در واحد آموزشی پسرانه ۱۴ خرداد برگزار گردید.در این کارگاه شیوه نامه ی اجرای مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی توجیه گردید.

Pages: 1 2

فرم_داوری_مسابقه_آزمایشگاهی_دبیران

مسابفات آزمایشگاهی دبیران

 

Pages: 1 2 3

۱- بازدید از واحد آموزشی دخترانه زینبیه (پایه نهم)

۲- تدریس فصل سوم کتاب نهم

۳- بازدید از واحد آموزشی شهید باهنر (پایه نهم)

۴- اجرای آزمون الکترونیکی گروهی از فصل دوم کتاب نهم

۵- اهدای شصت جلد کتاب در مسیر یادگیری، مکمل کتاب نهم، تالیف گروه آموزشی علوم تجربی استان به مدارس آموزش و پرورش نصرت آباد

Pages: 1 2

Pages: 1 2

Pages: 1 2